شسی

آخرین مختصات از اولین صندوق زمین و ساختمان در ایران

/
صندوق های سرمایه گذاری زمین وساختمان، قرار است در زمینه جمع آوری پس ا…
شسی

مجمع عمومی عادی سالیانه عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی برگزار گردید.

/
به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی و بر اساس اطلاعات واصله از س…
شسی

افتتاح تابلوی صندوق های زمین و ساختمان با شعار "سقفی به اندازه سرمایه شما"

/
مراسم افتتاح تابلوی صندوق های زمین و ساختمان در فرابورس ایران ر…
شسی

صفايي‌‏فراهاني و عبده‌‏تبريزي در هيات‌‏مديره جديد وساخت

/
"صفايي‌‏فراهاني" و "عبده‌‏تبريزي" در هيات‌‏مديره جديد "وساخت" شر…