برنامه کوتاه‌مدت:

با توجه به نیازهای گوه رفاه برای تأمین منابع مالی نیاز در جهت اجرای طرح‌های توسعه‌ای گروه شرکت توسعه بازار سرمایه تهران در نظر دارد در طی سال ۱۳۹۷ اقدامات زیر را انجام دهد:

 1. بررسی اموال و گروه در جهت برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از دارایی‌ها ئ تأمین منابع مالی متکی به دارایی با استفاده از ابزارهای سرمایه
 2. تأمین منابع مالی خرد در جهت تأمین مالی خردهای موردی کالاهای اساسی توسط فروشگاه‌های رفاه به هدف کاهش قیمت تمام‌شده
 3. بررسی پروژه‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای نو پا (startup) مرتبط یا فعالیت‌های رفاه
 4. بررسی ساختار شرکت و ارائه پیشنهاد ارتقا شرکت در میان‌مدت به شرکت سرمایه‌داری تخت نظارت سازمان بورس
 5. استفاده بهینه از وجوه نقد و سرمایه شرکت در جهت اهداف رفاه و افزایش سودآوری شرکت

برای دستیابی به این اهداف در کوتاه‌مدت علاوه بر مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره به نیروی انسانی با مشخصات زیر نیز در شرکت مشغل به کار هستند

ردیفعنوان شغلمسئولیت
1تحلیل‌گرتحلیل اطلاعات و ارائه پیشنهاد درزمینهٔ خرید ، فروش یا نگهداری اوراق بهادار و تهیه گزارش‌های حاوی اظهارنظر در مورد روند قیمت‌ها و عرضه تقاضای اوراق بهادار در آینده و تهیه گزارش‌های ارزشیابی
2کارشناس گردآوری اطلاعات لازم در خصوص شرکت‌ها صنایع اقتصادی ملی و سایر اطلاعات موردنیاز
3حسابدار ثبت وقایع مالی، ثبت دفاتر قانونی ، تهیه صورت‌های مالی ، تنظیم اظهارنامه مالیاتی ، تهیه فهرست حقوق و دستمزد و بیمه و مالیات ، صدور چک‌ها ، دریافت و نگه‌داری اوراق بهادار ، تنظیم مغایرت بانکی و سایر وظایف معمول یک حسابدار
4مسئول دفتر انجام کلیه امور دفتری، بایگانی ، تنظیم جلسات

برنامه میان‌مدت:

این برنامه برای مدت دو سال طی سال‌های ۱۳۹۸و ۱۳۹۹ پیشنهاد می‌گردد.

 1. تبدیل شرکت به شرکت سرمایه‌گذاری تحت نظارت سارمان بورس
 2. ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و انتظار اوراق بهادار برای تأمین مالی از بازار سرمایه
 3. بهینه‌سازی دارایی‌های گروه رفاه
 4. ارائه خدمات سرمایه‌گذاری به سایر مشتریان  خارج از گروه رفاه
 5. تأمین منابع مالی خارجی برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای رفاه ازجمله احداث فروشگاه‌های جدید
 6. مذاکره و انتخاب شرکای خارجی جهت مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای رفاه و یا تأمین کالاهای موردنیاز