• درباره ما

این شرکت در تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۵ تحت شماره ۲۳۸۱۰۶ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

موضوع فعالیت:

طبق ماده ۴ اساسنامه موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

 • جذب سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری در کلیه طرح‌ها پروژه‌ها و کلیه بازارها، محصولات و ابزارهای مالی و اقتصادی در داخل و خارج از کشور
 • تشویق و تسهیل امر سرمایه‌گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی
 • سرمایه گداری و مشارکت با کلیه اشخاص
 • عرضه خدمات در زمینههای مربوط به چارچوب‌های قانونی، امور فنی مدیریت و تأمین منابع شرکت
 • انتشار و فروشی اوراق مشارکت با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه
 • تأسیس شرکت، پذیره‌نویسی و انجام کلیه عملیات مربوط به آن و خریدوفروش سهام
 • ارائه خدمات سرمایه‌گذاری و ازجمله خدمات مربوط به سرمایه پرمخاطره
 • خریدوفروش اوراق سهام و اوراق مشارکت شرکت‌ها و بانک‌ها مؤسسات و کلیه اشخاص به‌منظور توسعه فعالیت‌های موضوع شرکت در داخل و خارج از کشور
 • سرمایه‌گذاری مستقیم یا مشارکت د طرح‌های و پروژه‌های بخش‌های مختلف اقتصادی، تولیدی، علمی و پژوهشی و شرکت‌های مشاوره یا پیمانکاری، تولیدکنندگان مصالح و وسایل، ادوات و ابزارهای مربوط به بخش‌های تولیدی و عمرانی و نیز شرکت‌های گردشگری، صنعتی، بازرگانی و پژوهشی پس از اخذ مجوزهای قانونی
 • مبادرت به تحصیل، خریدوفروش اموال، مصالح و وسایل و ادوات و ابزارهای موردنیاز بخش‌های موضوع شرکت و سایر اموال
 • واردات و صادرات هر نوع کالا و خدمات
 • ترخیص کالا از گمرکات و هر نوع معامله و خریدوفروش راجع به آن‌ها و من‌جمله معامله قبوض انبارهای عمومی و سایر حقوق و اموال مربوطه در جهت نیل به اهداف پس از کسب مجوزهای لازم
 • اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانک‌های دولتی و غیردولتی اعم از داخلی و خارجی، مؤسسات الی و اعتباری و سایر اشخاص و حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی بر طبق مقررات مربوطه
 • عقد هر نوع قرارداد به‌منظور ارائه خدمات برنامه‌ریزی کسب‌وکار
 • مشاوره ارزشیابی و قیمت‌گذاری و خدمات مشاوره مالی و همچنین عرضه خدمات تحقیقاتی پژوهشی، امور فنی
 • مدیریت و تأمین منابع و نحوه تأمین منابع و ارائه نتایج بررسی و سایر فعالیت‌های مربوط به بخش‌های موضوع شرکت
 • مبادرت به کلیه عملیات فنی، بازرگانی و مالی مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقیق هدف شرکت لازم و یا در جهت اجرای فعالیت‌های مربوط به موضوع و نوع شرکا ضرورت داشته باشد
شرکت تخصصی سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه تهران به عنوان شرکت وابسته به فروشگاه زنجیره ای رفاه