شرکت توسعه و عمران خراسان بزرگ

هدف از تشکیل شرکت توسعه و عمران خراسان بزرگ
به‌منظور مشارکت همگانی در عمران و آبادانی استان خراسان رضوی و جمع‌آوری و هدایت پس‌اندازهای مردمی در اجرای پروژه‌های کلان اقتصادی با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و همچنین سایر قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های تجاری باهدف ایجاد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، تولیدی و اقتصادی برای اجرای پروژه‌های مختلف شرکت توسعه عمران خراسان بزرگ با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل گردیده است.