رسول محمدی

رسول محمدی

رئیس هیئت‌مدیره

رشته تحصیلی : MBA دکتری مدیریت دانشگاه تهران
سوابق:
• عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه
• عضو هیئت مدیره شرکت کاسپین
• عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان و جانبازان
• مشاوره در حوزه تدوین طرح‌های تجاری

• عضو هیئت‌مدیره شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه

آرش فرهادی

آرش فرهادی

عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل

رشته تحصیلی : حقوق
• مدیر حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار
• مدیر حقوقی شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه
• عضو هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی و تولیدی یک و یک
• مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری دستاوردی
• مدیر حقوقی تأمین سرمایه امین
• معاون سرمایه‌گذاری شرکت نیکی گستر
• عضو هیئت‌مدیره کارگزاران سهام گستران شرق
• مشاور حقوقی شرکت مهرام

فرید فیوضاتی حق

فرید فیوضاتی حق

عضو هیئت‌مدیره

رشته تحصیلی : حسابداری و مالی
سوابق کاری
• شرکت بنیاد مستضعفان و جانبازان
• شرکت سرمایه‌گذاری مسکن

مهدی مرادی

مهدی مرادی

عضو هیئت‌مدیره

رشته تحصیلی : حسابداری و مالی
سوابق کاری
• مدیر عامل شرکت مهندسی و طراحی کارنا اسکای سویس
• ناظر مالی اداری پروژه های بانک پاسارگاد
• مدیر مالی صندوق بورس زمین و ساختمان سازمان بورس و اوراق بهادار
• مشاور تدوین طرح های توجیهی و پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار
• مشاور مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای رفاه